Single Valentine Day with Friend

0

ခ်စ္သူမ်ားေန႔ေလးမွာ ခ်စ္သူမရွိလည္း သူငယ္ခ်င္းရွိရင္ အားလံုး
အိုေကတယ္ဆိုတာ သီရိနဲ႔ ထူးထူးနဲ႔က သက္ေသျပသြားပါၿပီေနာ္။