သံုးေလေပြဆံထံုး

0

အရမ္းကိုလြယ္ကူလို႔ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္ ဆံပင္ပံုစံေလးျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအကုန္စုစည္းပါ။

ဆံပင္စည္းမည္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ေခ်ာင္းကိုယူျပီးလိပ္ေပးပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အလယ္ဆံပင္ကိုလည္းယူျပီးလိပ္ကာကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလည္းယူျပီးထံုးပါ။

အလွဆင္ပါ။