ဆံထုံးေလးေတြ ႀကိဳက္တဲ့ခ်စ္တို႔အတြက္

0

အခ်ိန္မကုန္ဘဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ လွမယ့္ဆံပင္ပုံစံေလးကို ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးဖို႔ ေမ်ွာ္လင့္မိပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို စုစည္းၿပီး တစ္၀က္ကိုထုတ္ထားပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ထုတ္ထားေသာတစ္၀က္ကို အလယ္မွခြဲလိုက္ပါ။

အလယ္အဟေနရာကို ဆံထုံးျဖင့္ထိုးလိုက္ပါ။

ပိုေနေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ယူၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဆံပင္ပုံစံေလးျဖစ္သြားၿပီေနာ္။