ႏွစ္ဆင့္လိမ္အလွစည္းနည္း

0

ေအာက္မွာအဆင့္ဆင့္စည္းျပထားတဲ့ video ကိုလည္း၀င္ၾကည့္ၿပီး like & share ေတြလုပ္ေပးေနာ္။

အေရွ႕ႏွင့္ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္၍စည္းပါ။

ပူး၍စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္၍ကြင္းထဲသို႔က်န္ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကုိအေပၚတြင္ျပထားသလိုထပ္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။