တစာင္းတ်စ္ဆံျမွီး အလွစည္းနည္း

0

က်စ္ဆံျမွီးပံုစံေလးေတြကိုႀကိဳက္နွစ္သက္တဲ့ ညီမငယ္ေလးေတြအတြက္ Alice က တစ္ဆင့္ျခင္းစီ ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

နားထင္နားကေန ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူေပးရပါမယ္။

ေရာျပီးက်စ္ေပးရပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ေရာ၍က်စ္ေပးရပါမယ္။

ထိုနည္းအတိုင္းက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပး၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ထားရပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးျဖင့္ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ခုခြဲေပးပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ေပးပါ။

ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။