က်စ္ဆံေခြ၀ိုင္းဆံထံုး

0

အရမ္းကိုက်က္သေရရွိတဲ့ ဆံထံုးေလးျဖစ္လို႔ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ အဆင့္ဆင့္ကိုၾကည့္ၿပီးလိုက္ထံုးၾကည့္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေနာက္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍လိမ္ပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍ထံုးပါ။

ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာလိမ္ေပးပါ။

ေခြလိုက္ပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍လိမ္ေပးပါ။

ေခြပတ္ၿပီး ကလစ္ထိုးေပးပါ။