ပန္းႏွစ္ပြင့္စည္းဆံပင္ပံုစံ

0

လြယ္ကူတဲ့ဆံပင္ပံုစံေလးကို ေသခ်ာလုပ္ျပထားလို႔အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကိုစည္းပါ။

ဆံပင္စည္းကာလိမ္မည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလွန္ခ်ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

လိမ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲထည့္ပါ။

ထိုဆံပင္ကိုပဲေနာက္တစ္ခါပတ္၍ျပန္ထည့္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္စႏွင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ျပီးေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။