အလြယ္အလွဆံထံုးပံုစံ

0

ဆံထံုးပံုစံေလးကိုႀကိဳက္နွစ္သက္တဲ့ညီမေလးေတြအတြက္ အလြယ္အလွဆံထံုးပံုစံ ကို Alice က အလြယ္အလွ
ဆံထံုးပံုစံကိုတင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုေခါက္ျပီး စည္းေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို နွစ္ခု ခြဲေပးပါ။။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ေပးပါ။

ပတ္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

ေခါက္စည္းထားေသာဆံထံုးပံုေလးကို ဆြဲ၍ဖြေပးရပါမယ္။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။