ယိုးဒယားအေမာက္ အေခြဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ လွေနေစဖို႔ ႏႈိင္းက တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ျပေပးထားလို႔
အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

တစ္ဘက္္ျခမ္းကို အကုန္စုၿပီးျဖီးပါ။

ျပထားေသာေနရာကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အကုန္စုယူၿပီး အေပၚဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကို ႏွစ္ခုခြဲပါ။

ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အေမာက္လုပ္ထားပါ။

အေပၚဘက္တြင္ ကလစ္ထိုးပါ။

ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။