သံုးဆင့္လိမ္အလွစည္းနည္း

0

အရမ္းကိုလြယ္ကူတဲ့အတြက္ ပ်ိဳေမေလးေတြလည္း ႀကိဳက္တယ္ဆို Like & Share လုပ္ေပးဖို႔မေမ့ရဘူးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္၍စည္းပါ။

လက္လွ်ိဳ၍လိမ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူ၍လိမ္ေပးပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍စည္းကာကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာကြင္းထဲကိုက်န္ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္၍ကလစ္ထိုးေပးပါ။