ဆံပင္အတြင္းထည့္စည္းနည္း

0

အကုန္က်မမ်ားပဲနဲ႔ ေခါင္းစည္းႀကိဳး ၁ ကြင္းေလးနဲ႔ အဆင္ေျပေစမယ့္ ဆံပင္အတြင္းထည့္စည္းနည္းကို Alice
တင္ျပေပးမွာပါပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အကုန္စုျပီးစည္းေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ေအာက္ဖက္ကို ဆြဲ၍ ဟေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုအကုန္လိမ္ေပးပါ။

ဟထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည္႔ေပးရပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။