လိပ္ၿပာဆံထိုး ဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ လွေနေစဖို႔ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ျပေပးထားလို႔ အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ႏွစ္စခြဲၿပီး ဆံထုိးေပၚတင္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ဆံထုိးထိုးထားပါ။

ႏွစ္စခြဲၿပီး ဆံထုံးေပၚတင္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေနာက္ထပ္ႏွစ္စခြဲၿပီး ဆံထုိးေပၚတင္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ပါ။

အေပၚသို႔တင္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။