ႏွစ္ဖက္ခြဲက်စ္ဆံျမွီး အလွစည္းနည္း

0

က်စ္ဆံျမွီးဆံပင္ပံုစံဆန္းဆန္းေလးကို သေဘာက်နွစ္သက္တဲ့ ညီမေလးေတြအတြက္ နွစ္ဖက္ခြဲက်စ္ဆံျမွီး
အလွစည္းနည္းကို Alice ကတစ္ဆင့္ျခင္းစီ တင္ျပေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္တည့္တည့္ကေန ခြဲေပးျပီး တစ္ဖက္ကိုယူေပးပါ။

ဆံပင္ခြဲပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ျပန္ခြဲေပးပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းတစ္၀က္ခြဲေပးပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုေခါင္းစည္းၾကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။

ေအာက္ကက်န္ေသာဆံပင္နွစ္ခုကိုလည္း ေခါင္းစည္းႀက္ိဳးျဖင့္စည္းေပးရပါမယ္။

ဘယ္ဘက္အေပၚကစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ခုကို တစ္၀က္ခြဲေပးပါ။

ဘဲကလစ္ျဖင့္ခနညွပ္ထားေပးပါ။

ညာဘက္အေပၚကစည္းထားေသာဆံပင္ကိုလည္း တစ္၀က္ခြဲေပးပါ။

ဘဲကလစ္ျဖင့္ညွပ္ထားေပးရပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ခုကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ဆံပင္အနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ေရာ၍က်စ္ေပးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ေရာ၍က်စ္ေပးရပါမယ္။

ထိုနည္းအတိုင္းပဲ ယူယူ၍က်စ္ေပးသြားရပါမယ္။

ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္နွင့္ေရာ၍စည္းေပးပါ။

ညာဘက္မွဘဲကလစ္ျဖင့္ညွပ္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္းသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဘဲကလစ္ျဖင့္ညွပ္ထားေသာဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူေပးရပါမယ္။

ေရွ႕နည္းအတိုင္းပဲယူယူ၍က်စ္ေပးသြားျပီး ေအာက္ကစည္းထားေသာ ဆံပင္နွင့္ပူး၍စည္းေပးရပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။