ခရုေခြအဆင့္ဆင့္ ေနာက္တြဲဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ လြယ္ကူေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ေဘးဆံပင္ေလးကိုအရင္လုပ္ပါ။

ေခါက္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေခါက္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္သို႔ဆြဲယူပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုယူ၍ လိမ္ပါ။

အေပၚတစ္စႏွင့္ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ထိုးပါ။

ေဘးဆံပင္အကုန္လိမ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ခနလွန္တင္ထားပါ။

ေအာက္ဘက္မွက်န္ဆံပင္ကို ခြဲထားပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

ေခြေပးပါ။

ကပ္လွ်က္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ အေခြေလးေတြကို ကပ္ကပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ခြဲထားပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္အကုန္လုံးကို ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။