ဆံပင္အကပ္စည္းနည္း

0

ဒီတစ္ေခါက္ နည္းနည္းေလး ဆန္း ေအာင္လို႔ ဆံပင္အကပ္စည္း နည္းေလး ကို လွလွေလးနဲ႔သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးျဖစ္ေအာင္
Alice ကတစ္ဆင့္ျခင္းစီ တင္ျပေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအကုန္စုျပီးစည္းေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ထပ္၍စည္းေပးရပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဆင့္ကို အေပၚသို႔ကပ္ေပးျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ထပ္၍စည္းေပးရပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးရပါမယ္။

ပတ္ေပးရပါမယ္။

ကလစ္ျဖစ့္ထိုးေပးရပါမယ္။