လြယ္ကူတဲ့ဆံထံုးထံုးနည္း

0

ဒီဆံထံုးေလးကေတာ့လြယ္ကူုျပီးရိုးရွင္းတဲ့အတြက္ Alice က တစ္ဆင့္ခ်င္းစီကို တင္ျပေပးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စယူပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးယူျပီး က်စ္ေနေအာင္လိမ္ေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စယူပါမယ္။

လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ေပးျပီးရင္လွန္ခ်ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။

2.ျပီးျပည့္စံုသြားျပီ။