က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး

0

ဆံပင္ပါးတဲ့ညီမေလးေတြအတြက္ ဆံပင္မပါးေစမယ့္ က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုးကို Alice တင္ျပေပးမွာပါပဲျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို အကုန္စုျပီးစည္းေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူေပးရပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ေတြကိုလည္းထိုနည္းအတိုင္းပဲလုပ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးစကိုအေပၚကိုပတ္ေပးျပီး ကလစ္ျဖင့္ထုိးေပးပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္စယူ၍ပတ္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါ။

က်န္တစ္ဆံပင္ေတြကိုလည္းပတ္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါမယ္။