Donut Bun

0

အရမ္းကိုလြယ္ကူတဲ့ဆံပင္ပုံစံေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ၾကည့္ၿပီး like & share ေတြ လုပ္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအျမင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုထံုးပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုသံုးပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းျဖင့္စြတ္ခ်လို္က္ပါ။

ဆံပင္ကိုျပန္အုပ္ခ်၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲလိုက္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုလိမ္လိုက္ပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းလိမ္ေပးပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္၍ကလစ္ထိုးပါ။