ဦးထုပ္ဆံပင္ ပံုစံ

0

လြယ္ကူျပီးေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႔ ဦးထုပ္ဆံပင္ပံုစံကို Alice ကတင္ျပေပးမွာပါပဲျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို တစ္လႊာယူျပီးစည္းေပးပါ။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေနာက္ထပ္အကုန္စုျပီးစည္းေပးရပါမယ္။

ဆံခံေလးကိုယူေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ဆံပင္ကိုအဖ်ားပိုုင္းကေန စည္းေပးရပါမယ္။

ဆံခံေပၚသို႔တင္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ဆြဲ၍ျဖန္႔ေပးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။