မိတ္ကပ္မွာအသံုးျပဳတဲ့ မတူညီတဲ့ စုတ္တံေလးမ်ား?

0

မိတ္ကပ္တြင္အသံုးျပဳတဲ့စုတ္တံေလးမ်ားကို ၀ယ္ရန္နားမလည္ဘူးလား။ ေသေသျခာျခာေလး၀ယ္ၿပီးအသံုးျပဳခ်င္သူမ်ား YUYUရဲ႕၀န္ထမ္းမ်ားအၿမဲတမ္း ေန႔စဥ္အသံုးျပဳတဲ့ စုတ္တံေလးေတြကိုေဖာ္ျပေပးပါမယ္။
မိတ္ကပ္ရဲ႕စုတ္တံေလးမ်ားကအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တိရိစာၦန္မွရေသာကုန္ၾကမ္းနဲ႔ လူကျပဳလုပ္ေသာစုတ္တံတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္နဲ႔လုပ္တဲ့စုတ္တံက တစ္ေခ်ာင္းခ်င္းစီျပဳလုပ္ထားသည္။ ပုံစံေပၚလိုက္ၿပီး အတုိအရွည္လဲအမ်ဳိးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ပထမဆံုးစုတ္တံေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါ့မယ္။

မ်က္ႏွာအတြက္က Powder Faundation လိမ္းရာတြင္ အသံုးျပဳပါတယ္။
ႀကီးမားၿပီး အေမႊးမ်ားတဲ့အရာကို အသံုးျပဳပါ။
မိတ္ကပ္လိမ္းရင္းမညီညာတဲ့အပိုင္းကို ျဖတ္ႏိုင္ၿပီး ညီညာသြားေအာင္ ေပါင္ဒါကိုအသံုးျပဳ၍ လိုသလိုျဖည့္တင္းအသံုးျပဳဖို႔ စုတ္တံအႀကီးကို အႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္။
မ်က္ႏွာအတြက္ စုတ္တံ
မ်က္ႏွာအတြက္ စုတ္တံ

ပါးနီအတြက္ ပါးနီအမႈန္႔ကို လိမ္းရာတြင္ အသံုးျပဳပါတယ္။
အေမႊးထူၿပီးရွည္ေသာစုတ္တံကိုအသံုးျပဳပါ။
စုတ္တံအတြင္း ေပါင္ဒါမႈန္႔ကို အမ်ားႀကီးတို႔၍ အသားထဲသို႔အမ်ားအျပားေရာက္ရွိေသာ္လည္း တခ်ိန္တည္းမွာ ညီညီညာညာျဖစ္ဖို႔ အေရာင္ညွိပါ။ ပါးနီရဲ႕အေရာင္ကို မမ်ားသြားဖို႔နဲ႔ ေနရာမျပန္႔သြားရန္အတြက္ ေသျခာေရြးခ်ယ္ပါ။
ပါးနီလိမ္းရာတြင္သံုးေသာစုတ္တံ
ပါးနီလိမ္းရာတြင္သံုးေသာစုတ္တံ

Eye Shadowအတြက္စုတ္တံက ေလးမ်ိဳးရွိပါတယ္။
(1)မ်က္ခံြကိုအေရာင္လင္းေစဖို႔ အရာင္လင္းလင္းေလး
အေမႊးရွည္ၿပီး ေပ်ာ႔ေျပာင္းတဲ့ အရာကိုေရြးပါ။
မ်က္ခံြကိုအေရာင္လင္းေစဖို႔ အရာင္လင္းလင္းေလး
မ်က္ခံြကိုအေရာင္လင္းေစဖို႔ အရာင္လင္းလင္းေလး
(2)Eyeshadowအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္အေရာင္
တိုၿပီးမာတဲ့စုတ္တံ
Eyeshadowအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္အေရာင္
Eyeshadowအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္အေရာင္
(3)မ်က္လံုးအေရာင္ျဖည့္ဖို႔
အတိုဆံုးနဲ႔အမာဆံုးစုတ္တံ
မ်က္လံုးအေရာင္ျဖည့္ဖို႔
မ်က္လံုးအေရာင္ျဖည့္ဖို႔
(4)ေအာက္မ်က္ေတာင္ေမႊး
ေအာက္မ်က္ေတာင္ေမႊး
ေအာက္မ်က္ေတာင္ေမႊး
အစရွိသျဖင့္ ကိုသံုးတဲ့Eyeshadowေပၚမူတည္၍ ေရႊးခ်ယ္အသံုးျပဳလွ်င္ ပိုအဆင္ေျပပါတယ္။
အမ်ားႀကီးမ၀ယ္ႏိုင္တဲ့သူမ်ားနဲ႔ နာပတ္၂ကို ၀ယ္ထားတဲ့သူမ်ားကေတာ့ ၁ မွ ၄ အထိလုပ္ႏိုင္ၿပီး ၁ေခ်ာင္းထဲဘဲ၀ယ္မယ္ဆို နာပတ္၂ကိုဘဲ၀ယ္ပါ။

အလုပ္နားခ်ိန္တို႔ ခ်ိန္းထားတဲ့အခ်ိန္တို႔ ခရီးသြားရာတြင္သယ္ေဆာင္သြားမယ္ဆို လွ်င္ နာပတ္၂တမ်ိဳးတည္းလဲအဆင္ေျပပါတယ္။
ေအာက္ခံမိတ္ကပ္နဲ႔ ပါးနီတို႔အတြက္ အတူတူအသံုးျပဳပါ။
တစ္ေခ်ာင္းတည္းသယ္သြားမယ္ဆို
တစ္ေခ်ာင္းတည္းသယ္သြားမယ္ဆို