ႏွစ္လိမ္ဆံထံုး

0

အရမ္းကိုလြယ္ကူတဲ့အတြက္ ပ်ိဳေမေလးတို႔ႀကိဳက္တယ္ဆို Like and Share လုပ္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေဘးတစ္ဖက္တြင္မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ေပးပါ။


ဆံထံုးထံုးပါ။

လိမ္လိုက္ေသာဆံပင္ကိုအေနာက္ကိုယူပါ။

အစကိုသိမ္း၍ေခြလိုက္ပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။