ဆံထိုးတံအလွဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံထိုးတံ ေလးနဲ႔ ဆန္းဆန္းျပားျပားပံုစံေလးျဖစ္ေအာင္လို႔ ဆံထိုးတံအလွဆံထံုးပံုစံေလးကိုAlice က တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကိုစု၍ေခါက္ျပီးစည္းေပးပါ။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို အလယ္ကေနခြဲေပးပါ။

ဆံထိုးတံေလးနဲ႔ထိုးေပးပါ။

2က်စ္ဆံျမွီး့က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီး ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးကို ဆံထိုးျဖင့္ထိုးထားေသာ ဆံပင္အလယ္သို႔ တင္ေပးပါ

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ျပီးျပည့္စံုသြားျပီ။