ဆံထိုးတံအလွဆံပင္အလွစည္းနည္း

0

ဆံထိုးတံဆံထိုးတံအလွဆံပင္အလွစည္းနည္း။အလွဆံပင္စည္းနည္းေလးကို Alice က တစ္ဆင့္ျခင္းစီ ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို အကုန္စုျပီး စည္းေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံထိုးတံကိုယူေပးပါ။

ဆံထိုးတံကိုဆံပင္ေပၚသို႔ထိုးေပးျပီး ဆံပင္အနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ဆံထိုးတံကိုပတ္ေပးရပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ပတ္၍ပထမဆံပင္ႏွင့္ပူးေပးျပီး က်န္တစ္ဖက္ဆံပင္ကို ေရွ႕နည္းအတိုင္းယူေပးပါ။

ထိုနည္းအတိုင္း ယူူ၍အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ေပးသြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံထိုးတံကိုျဖည္ခ်ေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလက္ျဖင့္လိမ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။