က်စ္ဆံျမွီးေခါက္ဆံပင္ပံုစံ

0

က်စ္ဆံျမွီးေခါက္ဆံပင္ပံုစံကို Alice က တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ကို တင္ျပေပးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းျပီးက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို နားထင္နားကေနယူျပီးစည္းေပးပါ။

ဆံပင္စည္းျပီးက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

လက္နဲ႔လ်ွဳိပီးလိမ္ေပးပါ။

ဆြဲထုတ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးရပါမည္။

အဆံုးထိက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။

အေပၚကဆံပင္သို႔ထည့္ေပးရပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

2.ျပီးျပည့္စံုသြားျပီ။