ၾကက္ေျခခတ္ ငါးရိုးက်စ္နည္း

0

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး တင္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္အရင္ခြဲပါ။

ဆံပင္ကို အလယ္မွ ႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ ခဏစည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္စကိုယူပါ။

ယူထားေသာႏွစ္စကို ေအာက္ဘက္တြင္ ယွက္လိုက္ပါ။

ယွက္ယူထားေသာ ႏွစ္စကို အေပၚဘက္သို႔ယူပါ။

ေအာက္ဘက္တြင္ ယွက္ၿပီးအေပၚဘက္သို႔ ထပ္ယူပါ။

အေပၚဘက္တြင္ပတ္ၿပီး ေအာက္ဘက္ထဲ ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္ထဲတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ပံုတြင္ျပထားသလို ပုံစံေလးျဖစ္သြားပါၿပီ။

က်န္ဆံပင္မွ ဆံပင္ႏွစ္စကို ခြဲယူပါ။

အေပၚဘက္တြင္ ႏွစ္ခုကို ယွက္လိုက္ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

တစ္ျခားဘက္သို႔ပို႔လိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ျခားဘက္သို႔ပို႔လိုက္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ေဘးနားေလးေတြ ဖြေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။