ႏွစ္ဆင့္က်စ္ဆံထံုး

0

ႏွစ္ဆင့္က်စ္ဆံပင္ရိုးရိုးဆန္းဆန္းေလးနဲ႔ လွပေအာင္ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွ က်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔လွန္တင္ၿပီး ေခါက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။