ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္ေလးက်စ္က်မယ္

0

အရမ္းလြယ္ကူျပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ လုပ္ျပထားလို႔ အဆင္ေျပပါတယ္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာစက်စ္မည္။

ယူထားေသာႏွစ္စကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

ညာဘက္ေဘးမွ ဆံပင္ယူပါ။

က်စ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ကိုယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္ေရာက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းႏွင့္စည္းပါ။

အေနာက္ကိုလွန္ခ်ပါ။