ခုႏွစ္ေခ်ာင္းက်စ္နည္း

0

လြယ္ကူၿပီးရိုးရွင္းလို႔အဆင့္ဆင့္လုပ္နိုင္ေအာင္ လုပ္ျပထားပါတယ္။

ေဘးတစ္ေစာင္း စည္းမည္။

ဆံပင္စည္းမည္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

နွစ္ေခ်ာင္းကို ဖယ္ျပီး က်န္တစ္စကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ပါ။

အဆံုးထိ က်စ္ပါ။

ဖယ္ထားေသာ နွစ္စမွ တစ္စကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

တစ္ဖက္မွ က်စ္ဆံျမွီးကိုဟပါ။

အလယ္မွခ်ထားေသာ ဆံပင္ကိုဟထားေသာဆံပင္ၾကားထဲထည့္ပါ။

ဆြဲထုတ္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုလည္းဟပါ။

ဆြဲထုတ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အလွဆင္ပါ။