အတြင္းထည့္ fancy ဆံပင္လိပ္ထည့္နည္း

0

အတြင္းထည့္ fancy ဆံပင္စည္းနိုင္ဖို ့အတြက္ လြယ္ကူျပီးကုိယ္တိုင္လုပ္နိုင္ေအာင္ Alice တစ္ဆင့္ျခင္းဆီ တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး အေနနဲဆံပင္ကို အျမင့္ယူျပီးေခါက္ထားေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ စစည္းပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဆင့္ အေနနဲ ့စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကေန ဟ ေပးပါ။

ေခါက္ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္မွ က်န္ေသာ ဆံပင္စေလးကို ယူေပးရပါမယ္။

အနည္းငယ္ လိမ္ေပးပါ။

ဟထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ေပးပါ။

ေသခ်ာေလး ထည့္ေပးရပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာ ဆံပင္အကုန္လံုးကို ေသခ်ာ ထည့္ေပးရပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာ ထိုးေပးပါ။

ကိုယ္နွစ္သက္ ရာ fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။