က်စ္ဆံၿမီွးပတ္တစ္၀က္ဆံထံုး

0

လြယ္ကူေအာင္ထံုးဖြဲ႔ျပထားေသာ ဆံထံုးအသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားကလည္း ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ထိပ္ဆံုးမွဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအဆံုးထိက်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်န္ေသာတစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

အေနာက္မွက်န္ဆံပင္ကိိုတစ္၀က္ခြဲ၍အေပၚမွဆံပင္ကိုယူပါ။

အေပၚမွဆံပင္အားလံုးကိုဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

ျခစ္ထားေသာအေပၚမွဆံပင္ကိုညီေအာင္ျပန္ၿဖီးေပးပါ။

အနည္းငယ္လိမ္၍အေပၚကိုအနည္းငယ္တြန္းတင္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

အေရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးသံုးေခ်ာင္းကိုယူပါ။။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုဆံထံုးကိုအုပ္၍ကလစ္ထိုးေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။