က်စ္ဆံၿမွီးအတြင္းထည့္ဆံပင္စည္းနည္း

0

Fancy ဆန္ဆန္ေလးနဲ႕လွပေစမည့္ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကို သံုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါ။

5/blog1486_01.8-1.jpg” alt=”” width=”640″ height=”420″ class=”alignnone size-full wp-image-42545″ />

အဆံုးထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။