ေဘးခြဲဆံပင္စည္းနည္း

0

ဒီရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းကို မိန္းကေလးတိုင္း အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး အလြယ္တကူနဲ ့စည္းနိုင္ဖို႔အတြက္ တစ္ဆင့္ျခင္းဆီကို Alice က တင္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္

1.ဆံပင္ စစည္းပါမယ္။

ပထမဦးဆံုးဆံပင္ကို ေဘးခြဲေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ စစည္းပါမယ္။

ေဘးခြဲထားေသာဆံပင္ကုိ နွစ္ေခ်ာင္းခြဲျပီးယူေပးပါ။


ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။


တင္းတင္းေလးျဖစ္ေအာင္လိမ္ေပးပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေနေသာဆံပင္မ်ားကိုယူ၍ ဆက္လိမ္ပါမယ္။ထိုနည္းအတိုင္း ဆက္လိမ္ျပီးက်စ္ေပးရပါမယ္။ေအာက္နားအထိဆက္က်စ္ေပးပါ။အဆံုးထိမက်စ္ပဲ ကိုယ္လိုသေလာက္ေနရာထိ လိမ္ၿပီးက်စ္နိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေန နဲ ့လိမ္ျပီးစည္းထားတဲ့ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ေလးဆြဲေပးရပါမယ္။


လြယ္ကူျပီးလွပတဲ့ အလိမ္က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေလး ရရွိပါျပီ။