ခါသၾကၤန္ဆံထုံး

0

အလြယ္တကူလုပ္လို႔ရတဲ့ ဆံပင္ပုံစံေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ၾကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔လွန္သိမ္းၿပီး ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို တစ္လႊာစီယူၿပီး လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိမ္ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္သြားပါ။

ဖြေပးပါ

ဖြထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚဘက္တြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အစကိုသိမ္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။