ႏွင္းဆီပြင့္အျမင့္ဆံထုံး

0

အလြယ္တကူလုပ္လို႔ရတဲ့ ဆံပင္ပုံစံေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ ၾကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကုိအကုန္စုၿပီး ျမင့္ျမင့္ေလးစည္းထားပါ။

အျမင့္စည္းၿပီး ဆံပင္စေလးကို အရင္ေခြေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြၿပီးစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚတြင္ ထားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ထပ္ခြဲပါ။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ကို သုံးစထပ္ခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ ေဘးတစ္ျခမ္းကို ဖြေပးပါ။

အေခြေပၚကို ထပ္ပတ္္ေပးပါ။

အဆုံးထိပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ က်စ္ၿပီးဖြေပးပါ။

အဆင့္ဆင့္က်စ္ၿပီး ဆံထုံးတြင္ ပတ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

နွင္းဆီပြင့္ပုံ လွပေသာ ဆံထုံးေလးကို ရရွိပါၿပီ။