အလိမ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဒီရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္းကို မိန္းကေလးတိုင္း အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီးအလြယ္တကူနဲ ့စည္းနိုင္ဖို ့အတြက္ တစ္ဆင့္ျခင္းဆီ ကို Alice က တင္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္

1.ဆံပင္ကိုခြဲ၍ စည္းပါ။

ဆံပင္ကို အလယ္ကေန စျပီးခြဲေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ကိုခြဲ၍ စည္းပါ။

ေဘးဘက္မွေသခ်ာစြာထပ္ခြဲေပးပါ။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္ကိုလည္း ထပ္ခြဲေပးရပါမယ္။

အေနာက္မွ က်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို စုျပီးစည္းေပးရပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုယူေပးပါ။ေျပေျပေလး စည္းေပးရပါမယ္။ဆံပင္ကို အတြင္းသို ့လိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ဆင့္ေလာက္လိမ္ေပးပါ။


လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္အတူ ျပန္ပတ္ေပးပါ။တင္းတင္းေလးပတ္ေပးရပါမယ္။


ၿမဲေအာင္ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါ။


က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတုိင္း စည္းေပးရပါမယ္။အေနာက္သို႔ ဆံပင္ကိုပတ္၍ စည္းေပးရပါမယ္။ကလစ္ျဖင့္ထုိးေပးရပါမယ္။