မုန္႕ႀကိဳးလိမ္အလွပတ္ဆံထုံး

0

ကိုယ္တိုင္ အလြယ္တကူ လိုက္လုပ္ႀကည္႔ခ်င္သူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္ကို အရင္စည္းပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ထပ္ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ေပးပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

အေပၚဆံပင္ေပၚမွ ပတ္ယူပါ။

ဖြထားေသာဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။