က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ေနာက္တြဲ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးေလးကို ႀကိဳက္တဲ့ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ထံုးဖြဲ႕ပံုေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။