ႏွင္းဆီပြင့္ဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးဖြဲ႕ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ျခင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူၿပီး အလယ္တြင္စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွ တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။