ယိုးဒယားအေမာက္ က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထုံး

0

အေမာက္လုပ္တာေလးကို ေသခ်ာေလးလုပ္ျပထားလို႕ သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ လြယ္ကူမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး ေနာက္ဆံပင္ကို အျမင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ယိုးဒယားအေမာက္ေလး လုပ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္သို႔ သပ္ရပ္ေအာင္ ၿဖီးခ်ပါ။

အေမာက္ေလးလုပ္၍ ဘဲညွပ္ျဖင့္ ထိန္းထားပါ။

အေပၚဘက္ကိုလည္း ကလစ္မ်ားထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔လွန္တင္ပါ။

လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိပ္ထည့္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္နားကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ ေအာက္ဆံပင္ကို စုယူၿပီးနွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ညာဘက္လက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ပါ။

ဘယ္ဘက္လက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခြဲယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ပါ။

ညာဘက္လက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ခြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ပါ။

ဘယ္ဘက္လက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ခြဲယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အေပၚသို႔ယူ၍ ပတ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ