အတြင္းထည့္ဆံပင္စည္းနည္း

0

စည္းရတာလြယ္ကူၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမည့္ ဆံပင္ပံုံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားတစ္ဆင့္ခ်င္း စည္းတတ္ေစရန္ အတြက္ သီရိက တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကို သံုးပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ၿပီးက်န္တစ္ဖက္ဆံပင္ၾကားထဲသို႔ထည့္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲခ်ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။