ႏွစ္ထပ္ခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္လုပ္နည္းေလးေတြ၀ါသနာပါတဲ့ ညီမေလးတို႔ အတြက္ K က အလြယ္ကူဆံုး လုပ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ေဘးနွစ္စကိုယူပါ။

အေပၚတစ္ထပ္ခ်ည္ပါ့မယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ နွစ္စကိုခ်ည္ပါ။

ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကိုစုကိုင္ၿပီး ေရွ႕ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္မွလည္း ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

ဆံပင္နွစ္စကို ခ်ည္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဆံပင္ေအာက္ဖ်ားကို ေကာက္စက္နွင့္ေကာက္ပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို အကုန္ေကာက္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္အလွဆင္ပါ။