သံုးဆင့္လိမ္အလွဆင္နည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြကလည္း ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကိုၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္မယ္။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္တြင္ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

အေပၚစည္းထားေသာအလယ္တြင္ကြင္းတံကိုစိုက္၍ ေအာက္တစ္ဆင့္မွ ဆံပင္ကိုကြင္းတံထဲထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုတစ္ဆင့္ထပ္လိမ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ပန္းဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။