ေဘးေစာင္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

လွပၿပီး က်စ္ရလြယ္ကူတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးအေရွ႕ဆံပင္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုခြဲပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။