တစ္၀က္အပြစည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္ပဲလုပ္လုပ္ သူမ်ားကိုပဲလုပ္ေပးလုပ္ေပး အလြယ္တကူ လုပ္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ စည္းထားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး အရင္လုပ္ပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ ဆံပင္ေလးမ်ားကို ဆြဲထုတ္ေပးပါ။

ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ လိမ္လိုက္ပါ။

ပြပြေလး ျဖစ္ေအာင္ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အစေလးမ်ား ဆြဲထုတ္ေပးပါ။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္မွ ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ လိမ္လိုက္ပါ။

ပြပြေလး ျဖစ္ေအာင္ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္းဆက္လုပ္ပါ။

ဆံပင္ကို တစ္၀က္ေလာက္ထိ လုပ္သြားပါ။

ဆံထုိးျဖင့္အလွဆင္ပါ။