ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

0

ဆံပင္ပုံစံ အမ်ားႀကီးထဲမွ တစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္းေလး ကုိ ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ အလုပ္သြားရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ လူတုိင္းေငးၾကည့္ ခ်င္စရာေကာင္း တဲ့ ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးလုိက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔ျဖန္႔ခ်ထားပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္စယူပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ ႏွစ္ပုိင္းခဲြပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာ ဆံပင္မွ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိ ညာဘက္ဆံပင္ေပၚသုိ႔ ပုိ႔ၿပီး လိမ္ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ထပ္ယူၿပီး မူလရွိေနေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ေရာၿပီး လိမ္ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ထပ္ယူၿပီး မူလရွိေနေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေရာၿပီးလိမ္ သြားပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

အေနာက္အလယ္နားေလာက္ထိ လိမ္ၿပီးသြားရင္ ကလစ္ထုိးပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္၏ညာဘက္ဆံပင္ ကုိ ဘယ္ဘက္ဆံပင္အေပၚသုိ႔ထပ္ၿပီးလိမ္ ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ညာဘက္ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ထပ္ယူလိုက္ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ညာဆံပင္ေပၚ ဘယ္ဆံပင္ထပ္ၿပီးလိမ္သြားပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

အေနာက္အလယ္နားေလာက္ထိ လိမ္ၿပီးသြားရင္ ကလစ္ထုိးပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ဖဲျပားကလစ္ကုိ ဟေနေသာ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္အလယ္တြင္ညွပ္ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း

ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္း