က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

အလြယ္တကူထံုးဖြဲ႕လို႕ရတဲ့ ဆရာမဆံထံုးပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပ လိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။