အတြင္းေခြဆံထံုး

0

ေသသပ္လွပၿပီး က်က္သေရရွိေစမည့္ဆံထံုးပံုစံသစ္ေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခြဲပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးတစ္ဖက္ကို ေခါက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။