ဆရာမဆံထံုး

0

အလြယ္တကူထံုးလို႔ရတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို ထံုးဖြဲ႕တတ္ေစရန္တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ လက္ထည့္ၿပီး ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို အတြင္းသို႔ယူပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။