က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး

0

ဆံပင္ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးနဲ႔အလြယ္တကူထံုးလို႕ရတဲ့ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး အလယ္မွဆံပင္အားလံုးကိုယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းကိုယူၿပီး ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးဆက္က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေခြပါ။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။