က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး ဆံထံုးရွင္းရွင္းေလးႀကိဳက္တဲ့ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွ တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။